BK-Svømming

...vi vil og kan i vann!

Tillitsvalgte i BK-Svømming

Følgende personer ble valgt inn som tillitsvalgte på årsmøtet 21.02.2018

Styret       Svømmeklubben     Svømmeskolen
Leder   Nina Arndal   Annette Skogmo
Nestleder   Catherine Rinnan    
Medlem   Kjersti Morseth Hallerud    
Medlem   Kjetil Hostvedt    
Medlem  

Sergio Mosqueira

   
Vara   Per Wollebæk    
Revisorer        
Internrevisor1   Bjørn Edvardsen    
Interrnevisor2   Vidar Leirvik    
         
Valgkomite        
Leder   Sissel Birkeland    
Medlem   Henning Hallerud    
Medlem   Catherine Rinnan Pedersen    
Vara   Anita Sembsmoen    

På generell basis kan de tillitsvalgte kan kontaktes gjennom klubbens kontaktadresser.

Styringsdokumenter

Denne siden inneholder en oversikt over styrende dokumenter. Disse dokumentene eksisterer for at klubben skal drives i henhold til lovverk, utvikle seg innenfor de verdier som vi verdsetter, og med kontinuitet som sikrer bærekraft over lang tid mest mulig uavhengig av personer som til en hver tid ivaretar verv og funksjoner.

Dokument Beskrivelse
Lov for BK-Svømming

Vedtektene for BK-Svømming. Loven er basert på lovnormen fra Norges Idrettsforbund vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011 og med et tillegg som omhandler tilhørighet til idrettsalliansen IL Bergkameratene. Vedtatt årsmøtet 2016.
    
Organisasjonsplan


Innholder viktige opplysinger om struktur og funksjoner som er nødvendig for at organisasjonen skal kunne fungere som et idrettslag i henhold til NIF sine lover og regler. Dokumentet inneholder en oversikt over hvor det videre planverket er å finne. Organisasjonsplanen er under oppdatering.
    
Etiske retningslinjer


Formålet med retningslinjene er å synliggjøre BK-Svømmings forventninger til personlig fremferd og oppførsel for alle som er direkte eller indirekte involvert i klubbens aktiviteter (medlemmer, trenere, instruktører, tillitsvalgte, foreldre og foresatte). Vedtatt Årsmøtet 2013.
    
Roller

Sier noen om det vi forventer av de ulike rollene som fungerer i organisasjonen og hvordan vi gjennom trygghet og respekt for hverandre gjør hverandre gode. Vedtatt Årsmøtet 2013.
    
Strategiplan

Plan som inneholder målsetninger og tiltak for organisasjon, sportslig utvikling,  anlegg, miljø, økonomi og utvalgte satsingsområder. Planen er nevnt på årsmøte 2016 og foreslått utlagt på disse sidene.
    
Handlingsplan Handlingsplanen for 2016 er grunnlaget for et systematisk og planlagt arbeid for å nå målene for 2016. Alle mål har tidsramme, en ansvarlig og er mulig å gjennomføre innen tidsfristen. Planen skal brukes aktivt som styringsredskap av Styret, Sportslig Utvalg og trenere gjennom året. Planen er nevnt på årsmøtet 2016 og foreslått utlagt på disse sidene.
   
Visjon

Dokumentet definerer hvem vi er og hva vi ønsker å oppnå. Vedtatt Årsmøtet 2013.
    

Funksjoner i BK-Svømming

Følgende funksjoner med ansvarspersoner er gjeldende for BK-Svømming. Funksjoner defineres av styret og man deler i hovedsak mellom funksjoner som ligger inne under styret, og funksjoner som kan ivaretaes av andre.

Underkategorier

Nyheter fra VG-NETT

Du er her: Hjem Om klubben