BK-Svømming

...vi vil og kan i vann!

Deltagerkostnader

Hovedprinsippet er at deltagelse og reiser skal være nullsum-prosjekter som ikke påvirker klubbens økonomi. Klubben legger ut for forhåndsbetalte utgifter, men dette kreves inn i ettertid eller på forhånd dersom det er mulig å beregne.

 

Subsidiering av deltagelse vil bli vurdert for enkelte arrangment. Midlene til dette kommer fra dugnader og tilskudd som er til overs etter at midler til forsvarlig klubbdrift er avsatt.

Dette kan for eksempel være enkelte svømmere som trenger støtte til å kunne reise på ÅM, eller andre viktige nasjonale, og internasjonale stevner. Eller det kan være for å muligjøre et lavterskeltilbud for å oppnå at flere kan delta på samlinger og treningsleirer. Dette vurderes av styret.

Klubben vil betale for deltagelse på lagøvelser, men eventuelle premieutbetalinger tilfaller likevel lagdeltagerne.

 

Konkurransekostnader
Dette er kostnader som er avhengig av den enkeltes valg av øvelser og deltagelse. Dette vil være mindre enkeltbeløp som vi ønsker å samle opp til en samlet sum for flere deltagelser før vi fakturerer deltagere. Følgende elementer kan inngå:

  • Startkontingent* til arrangør (max kr 100,- **) for hver individuell start (approberte stevner***)
  • Deltagerkontingent* til arrangør (max kr 100,- **) for hele stevnet (rekruttstevner)
  • Etteranmeldinger etter fristen (vanligvis dobbel startkontingent eller deltageravgift)

*) Merk at stevnearrangørene ikke refunderer startkontingent ihht GE22C. Heller ikke ved dokumentert sykdomsfravær. Klubben må derfor viderefakturere startkontingenter og deltagerkontingenter dersom avmeldingen kommer så sent slik at vi ikke rekker å sende beskjed om strykning til arrangøren innen den offesielle påmeldingsfristen.

**) Gjeldene satser for avgifter og gebyrer finnes her hos Norges Svømmeforbund: http://svomming.no/index.php?menuid=49

***) Merk at startlisensen til Norges Svømmeforbund kommer i tilegg for alle som vil delta på approberte stevner. Denne betales direkte til NSF en gang i året. Les mer om hva startlisensen er og hvordan den betales her.

 

Egenandeler
Det blir for hvert arrangment beregnet en egenandel som kan inneholde følgende:

  • Felles overnattingsutgifter
  • Felles transport
  • Felles måltider som er inkludert i overnatting eller av arrangør.
  • Felles sosialt opplegg som er inkludert i pakken.

Selv om det er gjort en felles bestilling av overnatting, er det ofte lagt opp til at man betaler individuelt. Dette er selvsagt ikke med i egenandelen som alle er med på å betale. Dersom man velger å oppgradere rom utover det som ble lagt til grunn ved beregning av egenandel, må det påregnes dekket av egen lomme.

Dersom man organiserer helt egen transport eller overnatting, eller av andre grunner ikke har behov for å være med på felles bo/reiseopplegg selv om man deltar på arrangementet, må dette avtales med reisekoordinator raskt slik at man kan holde dette utenfor egenandelsberegningen.

 

Spleising
Fellesmåltider og andre fellesinnkjøp for reisedeltagerne som ikke er med i avtalt fellesbestillt overnatting ordnes ved spleiselag. Dette gjelder også sosiale tilstelninger. Det er viktig at utøvere som reiser alene har med seg lommepenger til dette.

 

Passasjerbetaling
For utøvere og andre som sitter på med andre som stiller med bil (foresatte eller trenere) oppfordres det til å bruke anbefalte satser for passasjerbetaling som det er forslag til på denne siden. Dette er en frivillig ordning, og andre private avtaler er selvfølgelig mulig, bare vi passer på å fordele transport belastningen.

 

Kjøregodtgjørelse for trenere
Trenere som stiller med kjøretøy kan få dekket kjøregodtgjørelse for bil og sjåfør som igjen dekkes av egenandelen eller trenerbidrag. Trenere må avtale kjøregodtgjørelse på forhånd med styret, skjema fylles ut og sendes elektronisk. Gjeldende skjema er vedlagt for nedlasting nederst på denne siden. (Vi oppfordrer utøvere og foresatte som sitter på med trener om å yte passasjerbetaling på vanlig måte når treneren stiller med bil)

 

Utlegg
Utlegg for innkjøpt utstyr, innkvartering, billetter, etc som skal dekkes av klubben refunderes vha utfylt utgiftspesifikasjon. Utgifter avtales på forhånd med styret, og skjema med bilag leveres til styret for godkjennelse kort tid etter reisen. (Se utgiftspesifikasjon eller last ned vedlegget nedest på denne siden). Husk å avtale med styret hva som dekkes av klubben.

 

Nyheter fra VG-NETT

Du er her: Hjem Deltagelse Kostnader