BK-Svømming

...vi vil og kan i vann!

Om stevner

Om klubbstevner

 • Klubbstebner er noe vi ararngerer for å skape uhøytidelig konkurranse i trygg omgiveslser på hjemmebane.
 • Deltagerne må ha fyllt 6 år det året som arrangementet finner sted.
 • Les mer om våre klubbstevner her.

Nyttig informasjon i forbindelse med svømmestevner

Diverse nyttig informasjon somkan være greit å vite om ifm stevner kan leses her
 

Om rekruttstevner

 • Dette er den type stevner man først deltar på for å få stevneerfaring.
 • Ingen svømmere blir diskvalifisert for feil som gjøres.
 • Stevnene er for de som er  8 år eller eldre ( blir 8 år i kalenderåret ).
 • Øvelsen er gjerne 25 eller 50 metere - Man kan melde seg så mange øvelser man vil.
 • Man svømmer også ofte stafett ( 4 svømmere på ett lag).
 • Alle deltagere får premie.
 • Innbydelser sendes ut på epost i god tid, og man må melde seg på selv, men etter veileding av trener. (Det er ikke lurt å velge øvelser som ligger for tett)
 • Klubbens stevne påmelder eller trener melder på  lagene.
 • Vi deltar på stevner innenfor egen krets (Buskerud), eller nærliggende fylker.
 • Det er vanlig at foreldre kjører og er tilstede på stevne. (Stevner har vanligvis en lengde på 3 til 4 timer.)
 • Man tar tider på alle svømmere, men ingen tider blir offentliggjort. (Disse blir kun sendt til klubben i etterkant slik at tider blir registret på den respektive svømmer.
 • De anbefales å kjøpe et program slik at dere kan følge med på når BK-svømmere er i vannet.
 • Det vil være en lagleder fra klubben tilstede (kan være en av foreldrene).
 • Det skal som hovedregel også være med en trener til å veilede svømmerne.
 • Man betaler en deltagerkontingent for hele stevnet.
 • Man må som regel betale dobbelt deltagerkontingent til arrangør ved etteranmelding (dvs for sen påmelding)
 • Man får ikke refusert deltagerkontingent ved strykning etter fristen (heller ikke ved sykefravær).
 • BK-Svømming legger ut for startkontingenten, men krever inn i etterkant.
 • Deltagelse er gratis på hjemmebane. Les mer om BK-rekrutten her.

 Om approberte stevner

 • Dette er stevner for de som er 10 år eller eldre ( 10 år i kalenderåret).
 • Man må ha betalt startlisens til Norges Svømmeforbund før konkurransen.
 • Innbydelser sendes ut på epost, og man må selv melde seg på stevnet til BK sin stevnepåmelder.
 • Noen stevner har krav om kvalifiseringstid. De fleste har det ikke.
 • Enkelte stevner har også egne bestemmelser som angår aldersklasse.
 • De fleste stevner er endags-stevner. Men to og tre dagers stevner forekommer også.
 • Når vi deltar på stevner som krever overnatting, vil det legges tilrette for dette.
 • Approberte stevner arrangeres etter NSF s lover og regler og man blir man diskvalifisert hvis man svømmer feil.
 • Tider man har oppnådd tidligere danner grunnlag for hvilket heat man starter i (I hvert heat er det jamngode påmeldingstider, uavhengig av alder på utøver).
  -Premiering er vanligvis 1/3,  og er basert på årsklasser.
  -Utøvere på ti år får kun deltagerpremie og tider blir oppgitt i alfabetisk rekkefølge.
  -Utøvere på 11 og 12 år får både 1/3-dels premiering og deltagerpremie.
 • stevnepåmelder eller trener vurdere om det skal meldes på lag.
 • Som på rekruttstevner, vil klubben ha en lagleder på plass.
 • Det skal som hovedregel også være med en trener til å veilede svømmerne.
 • Det betales en startkontingent per øvelse.
 • Man må som regel betale dobbelt startkontingent til arrangør ved etteranmelding (dvs for sen påmelding)
 • man får ikke refusert startkontingent ved strykning etter fristen (gjelder også sykdomsfarvær)
 • BK-Svømming legger ut for startkontingenten, men krever inn i etterkant.
 • Deltagelse er gratis på hjemmebane. Les mer om BergmannSvøm her.

 Om LÅMØ, ÅMØ og ÅM

ÅMØ = Årsklassemønstring
LÅMØ = Landsdel Årsklassemønstring
ÅM = Årsklassemesterskap

Les mer om ÅM, ÅMØ og LÅMØ i dette dokumentet

Mer om regelverk for stevner

Her er en link til lover og regler for stevner som gjelder for klubber i Norges Svømmeforbund: http://svomming.no/index.php?menuid=49&expand=13,49

 

Nyheter fra VG-NETT

Du er her: Hjem Deltagelse Om stevner