Nye faktureringsrutiner 2020

 

Som informert om per epost før jul har vi i BK-Svømming nye faktureringsrutiner fra 2020. 
Norges Idrettsforbund jobber fortsatt med faktureringsløsningen i Klubbadmin, men de håper at ila januar skal det nye systemet være oppdatert og klart.
En ting som da  vil rettes opp er bl.a. at de som er familiemedlemmer får fakturaer til alle epostadresser som er registrert per idag, vil da i  oppdatert versjon kun få det tilsendt til den som står som fakturamottaker. 
 
Se vedlegg for mer informasjon.

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Ny fakturarutiner fra BK-Svømming 2020 rev2.pdf)Ny fakturarutiner fra BK-Svømming 2020 rev2.pdf02/04/20 19:50