BK-Svømming

...vi vil og kan i vann!

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 31.03.16 KL 18:30 på Møterommet på Peppes. 

Agenda:
1) Godkjenne de stemmeberettigede
2) Godkjenne innkallingen
3) Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4)
* Godkjenne ny lov:
"I §15 pkt 10 må det stå eksakt antall styremedlemmer og varamedlemmer som skal velges"
Godkjenne strategi og handlingsplan
5)
Velge styremedlemmer ut ifra antall som er bestemt.

Nyheter fra VG-NETT

Du er her: Hjem Galleri EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE