Tillitsvalgte i BK-Svømming

Print
Hits: 853

Følgende personer ble valgt inn som tillitsvalgte på årsmøtet 2020

Styret 

    

Svømmeklubben

   

Svømmeskolen

Leder

 

Gunn-Marit Storum

 

Annette Skogmo

Nestleder

 

Vidar Leirvik

 

 

Medlem

 

Nina Arndal

 

 

Medlem

 

Kjetil Hostvedt

 

 

Medlem

 

Catherine Rinnan

 

 

Vara

 

Per Wollebæk

 

 

 

 

 

 

 

Roller

 

 

 

 

Sportslig leder

 

Nina Arndal

 

 

Økonomiansvarlig

 

Kjetil Hostvedt

 

 

Reiseansvarlig

 

Anita Sembsmoen

 

 

Medlemsregister

 

Merete Kjøniksen

 

 

Påmelding Stevner

 

Baard Grindberg

Per Wollebæk

 

 

Riggeansvarlig

 

Espen Kjørstad

 

 

Dommeransvarlig

 

Sergio Mosqueira

 

 

Stevneansvarlig

 

?

 

 

Sponsoransvarlig

 

Bente Engene

Catherine Rinnan

 

 

Revisor

 

Bjørn Edvartsen

 

 

Streaming

 

Per Wollebæk

 

 

 

 

 

 

 

Valgkomite

 

 

 

 

Leder

 

Sergio Mosqueira

 

 

Medlem

 

Sissel Birkeland

 

 

Vara

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På generell basis kan de tillitsvalgte kan kontaktes gjennom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..