BK-Svømming

...vi vil og kan i vann!

I forbindelse med nye personvern regler, GDPR, har BK-Svømming utarbeidet en personvernerklæring iht mal- og rammeverk fra Norges Idrettsforbund.

Link til klubbens personvernerklæring og ytterligere info finnes her: personvernerklæring

Innmeldingsskjema er også oppdatert iht GDPR, i vedlegg på følgende link: Oppdatert innmeldingsskjema 

bilde ja til bedre personvern

Hei,

Da det ser ut til at det er en stund til vi kommer tilbake i svømmehallen har trenerne laget egentrenings uke program som svømmerne kan følge.

Her vil vi legge ut programmene etter hvert som de blir laget.


BK-Svømming er organisert i norsk idrett som har følgende struktur:
OrganiseringNorskIdrett
NIF
 
 
Idrettskrets:
Buskerud Idrettskrets
Særforbund:
Norges Svømmeforbund

 
Idrettsråd:
Kongsberg Idrettsråd
Særkrets:
Buskerud Svømmekrets


Som Klubb via KIR:
BK-Svømming


Som Særidrettsgruppe via BSK:
BK-Svømming


Vi er hengt opp i IL-BK som et eget lag:


Allianselag
Idrettslaget Bergkameratene

Det nye personvernregelverket til EU stiller klare krav til alle som behandler personopplysninger – også idrettslag. Kravene som følger av loven er krevende å håndtere. NIF har derfor engasjert Deloitte advokatfirma til å lage malverk vedrørende internkontroll for behandling av personopplysninger i idrettslag. BK-Svømming har gjennom dialog med idrettsforbundet utarbeidet vedlagte personvernerklæring som vi ber alle medlemmer om å lese. 

Gjennom dette er det også utarbeidet et nytt innmeldingsskjema som inkluderer idrettsforbundets samtykkeerklæring for bilder, filmer, artikler etc for medlemmer. Dette er nå oppdatert på hjemmesiden.

Retningslinjene vi forholder oss til er definert av Norges Idrettsforbund og finnes under idrettsforbundet.no

https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin/nyheter/viktig-informasjon-til-idrettslag-om-behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet.-nye-bestemmelser-trer-i-kraft-25.-mai-i-norge/

Alle organisasjoner knytter til seg personer som driver med oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal ha et system for å innhente og håndtere politiattester. Retningslinjene vi forholder oss til er definert av Norges Idrettsforbund og finnes her.

Nyheter fra VG-NETT

Du er her: Hjem Organisering Om klubben Organisasjonsinfo