BK-Svømming

...vi vil og kan i vann!

Instruktørene i Bergkameratene Svømmeskole

Instruktørene i Bergkameratene Svømmeskole er som oftest tidligere eller nåværende svømmere. Man kan bli instruktør fra 14 år, og tildeles ansvar  med grupper av barn i henhold til kvalifikasjon. Ansvarsområdene vil typisk være assistent eller kursleder.

Ansvaret avhenger av alder og utdanning. Vår instruktører er utdannet gjennom kurs i regi av Buskerud Svømmekrets, som igjen følger godkjent utdanningsløp fra Norges Svømmeforbund.

Utdanningen dekker nybegynner og videregående svømmekurs. I tillegg er det tillegsutdanning for instruktører for babysvømming og funksjonshemmede. Ved godkjent utdanning og fylte 18 år vil man være autorisert instruktør. Som en obligatorisk del av instruktørvirket må man gjennomføre den årlige livredningsprøven i vann.

Nyheter fra VG-NETT