BK-Svømming

...vi vil og kan i vann!

Politiattest

Alle organisasjoner knytter til seg personer som driver med oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal ha et system for å innhente og håndtere politiattester. Retningslinjene vi forholder oss til er definert av Norges Idrettsforbund og finnes her.

Nyheter fra VG-NETT

Du er her: Hjem Organisering Politiattest