BK-Svømming

...vi vil og kan i vann!

Tillitsvalgte i BK-Svømming

Følgende personer ble valgt inn som tillitsvalgte på årsmøtet 21.02.2018

Styret       Svømmeklubben     Svømmeskolen
Leder   Sergio Mosqueria   Annette Skogmo
Nestleder   Nina Arndal    
Medlem   Kjersti Morseth Hallerud    
Medlem   Erik Pedersen    
Medlem  

Merete Kjøniksen

   
Medlem  

Nils-Ivar Pedersen

   
Vara   Saphya Cadet    
Revisorer        
Internrevisor1   Bjørn Edvardsen    
Interrnevisor2   Vidar Leirvik    
         
Valgkomite        
Leder   Sissel Birkeland    
Medlem   Henning Hallerud    
Medlem   Catherine Rinnan Pedersen    
Vara   Anita Sembsmoen    

På generell basis kan de tillitsvalgte kan kontaktes gjennom klubbens kontaktadresser.

Nyheter fra VG-NETT

Du er her: Hjem Organisering Tillitsvalgte