BK-Svømming

...vi vil og kan i vann!

Tillitsvalgte i BK-Svømming

Følgende personer ble valgt inn som tillitsvalgte på årsmøtet 07.02.2017

Styret       Svømmeklubben     Svømmeskolen
Leder   Nina Arndal   Annette Skogmo
Nestleder   Erik Pedersen   Anita Sembsmoen
Medlem   Kjersti Morseth Hallerud    
Medlem   Øystein Skavlebø   Rune Molnes
Medlem   Merete Kjøniksen    
Vara   Øystein Lintvedt    
Revisorer        
Internrevisor1   Hilde Ebbesberg    
Interrnevisor2   Børre Lande    
         
Valgkomite        
Leder   Sissel Birkeland    
Medlem   Ragnhild Halden    
Medlem   Rønnaug Haram    
Vara   Ann Christin Sørensen    

På generell basis kan de tillitsvalgte kan kontaktes gjennom klubbens kontaktadresser.

Nyheter fra VG-NETT

Du er her: Hjem Organisering Tillitsvalgte