BK-Svømming

...vi vil og kan i vann!

Tillitsvalgte i BK-Svømming

Følgende personer ble valgt inn som tillitsvalgte på årsmøtet 21.02.2018

Styret       Svømmeklubben     Svømmeskolen
Leder   Nina Arndal   Annette Skogmo
Nestleder   Catherine Rinnan    
Medlem   Kjersti Morseth Hallerud    
Medlem   Kjetil Hostvedt    
Medlem  

Sergio Mosqueira

   
Vara   Per Wollebæk    
Revisorer        
Internrevisor1   Bjørn Edvardsen    
Interrnevisor2   Vidar Leirvik    
         
Valgkomite        
Leder   Sissel Birkeland    
Medlem   Henning Hallerud    
Medlem   Catherine Rinnan Pedersen    
Vara   Anita Sembsmoen    

På generell basis kan de tillitsvalgte kan kontaktes gjennom klubbens kontaktadresser.

Nyheter fra VG-NETT

Du er her: Hjem Organisering Tillitsvalgte