BK-Svømming

...vi vil og kan i vann!

Priser 1.halvår 2017

           
Dette er en oversikt over hva det koster å være med i BK-Svømming.
 
Tabellen viser de faste avgiftene som gjelder uansett om man er med på stevner eller ikke. De faste avgiftene betales hver sesong (halvår).  I tillegg kan det komme startkontingent og startlisens som beskrevet nedenfor.
 
Det sendes ut en giro til hver av medlemene en gang om våren og en gang om høsten med medlemskontingent (1) og  treningsavgift (2) samlet. Det gies for tiden ingen søskenmoderasjon. Man betaler medlemskontingenten sammen med første innbetaling av treningsavgift hvert år.
 
(Det er viktig at oppgitt KID  benyttes ved betaling slik at betalingen kan identifiseres og at vi unngår unødig purring.)
  Aktivitets-gruppe
(1)
Medlems-
kontingent
(pr år)
(2)
Trenings-
avgift
(pr halvår)
Sum
for
1. halvår
   Rekrutt 200,-  1500,-  1700,-
   K4 200,-  1700,-  1900,-
   K3 200,-  2000,-  2200,-
   K2 200,-  2500,-  2700,-
   K1 200,-  2500,-  2700,-
   U-Gruppa 200,-  500,-  700,-
   Masters 200,-  1100,-  1300,-
   Triathlon    0,-  1100,-  1100,-

 

1. Medlemskontingent (årlig)

Medlemskontingenten betales av alle medlemmer i BK-Svømming. Medlemskontingenten dekker også medlemskap i IL-BK og Norges Svømmeforbund. Medlemmene har automatisk dekning gjennom Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring til den dato de fyller 13 år. Beløpet betales sammen med treningsavgiften, typisk sammen med treningsavgiften for 1.halvår. Familiemedlemskap koster 500,- pr år. (Medlemmer i BK-Triathlon som trener med Masters gruppa betaler medlemskontingenten gjennom sin egen klubb.)

2. Treningsavgift (halvårlig)

Denne avgiften bidrar til dekning av hall-leie, trenerlønninger og treningsutstyr. Beløpet vil avhenge av hvilken gruppe en trener i som tabellen viser. Treningsavgiften betales sammen med kontingenten hvert halvår. Basistrening er innkludert i treningsavgiften.

3. Startkontingent til stevnearrangører (til hvert stevne)

På rekruttstevner betales det en deltagerkontingent per stevne for hver deltager. På approberte stevner er det en startavgift per øvelse man deltar i. Som en praktisk ordning legger BK-Svømming ut for kontingenten for alle de som er med på et stevne, og deltagerne betaler deretter tilbake til klubbens konto. Det sendes ut informasjon om hvor mye og hvordan man skal betale for hvert stevne. Startkontingenten maksimalt kr 100,- (fom 2014), men ved forsinket påmelding blir den gjerne doblet. Innbetaling skjer til konto 2291.64.17369 etter beskjed. Dersom man er påmeldt, men blir forhindret i å delta på et stevne, må man allikevel betale startavgift.

4. Startlisens til Norges Svømmeforbund (årlig)

Startlisensen betales årlig til Norges Svømmeforbund. Mer konkret om ordningen her:
http://bksvomming.no/deltagelse/startlisens.html

Den må betales før man skal konkurrere på såkalte "approberte" stevner. Les mer om stevner her:
http://bksvomming.no/deltagelse/om-stevner.html

Startlisensen inneholder også en idrettsskadeforsikring, som det står en del om her:
http://bksvomming.no/organisering/forsikring.html

 

Nyheter fra VG-NETT

Du er her: Hjem Prisoversikt