BK-Svømming

...vi vil og kan i vann!

Terminlister

 

Buskerud Svømmekrets  Terminliste fra Norges Svømmeforbund  Norsk kaldender 2020

RE   Terminliste for Rekrutt Aktivitetsgruppene har hver sine terminlister som viser hva slags arrangementer som er planlagt i løpet av sesongen.

Hver av aktivitetsgruppene har sine fargekoder som går igjen på terminlistene. Dette indikerer også hvilken andre som er i målgruppen for arrangementet.

Vi vil også der det er mulig forsøke å sette opp en forelder som lagleder på stevner som kan hjelpe til med å holde oversikt over svømmere og få disse klargjort til start for den enkelte øvelse. Les mer om stevner.

Selv om vi forsøker å planlegge alt i god tid før sesongstart vil det være uforutsette hendelser som gjør at vi må avvike planene. Dersom vi fanger  opp dette skal vi forsøke å holde listene oppdatert. Alternativt legges det ut en beskjed på forsiden.

Se ellers treningstidene for å finne de ordinære treningstidene i løpet av uka.

     
K4   Terminliste for Konkurranse 4 (K4)
     
K3   Terminliste for Konkurranse 3 (K3)
     
K2   Terminliste for Konkurranse 2 (K2)
     
SP   Terminliste for K2 Sprint (SP)
     
K1   Terminliste for Konkurranse 1 (K1)
     
MA   Terminliste for Masters
     
UG   Terminliste for U-Gruppa
     
    Terminliste for alle

Nyheter fra VG-NETT

Du er her: Hjem Terminlister