Velkommen til BK Svømming

BK-Svømming skal tilby et godt og inkluderende svømmetilbud som skaper trivsel, trygghet og tilhørighet. Miljøet skal bære preg av glede og entusiasme. Det skal være gøy å være medlem og trene i BK-Svømming. Det er viktig å utvikle seg sammen med andre, gjennom trygghet og respekt for hverandre gjør vi hverandre gode og oppnår gode resultater. 


Klubben bruker mye ressurser på å kunne tilrettelegge forholdene for utøverne slik at alle gode resultater kan skapes for hver enkelt svømmer. En treningsøkt hos oss skal oppleves som inspirerende, motiverende og meningsfylt. Som svømmer skal du få utfordringer og muligheter til å utvikle deg til en bedre svømmer. Treningene skal tilrettelegges slik at alle svømmere opplever mestring ut fra sine forutsetninger. Mestringsfølelse gir selvtillit og motivasjon.

Forutsetninger for gode resultater er mange, men man kommer ikke utenom høy og stabil treningskvalitet. Tiden mellom treningene er viktig å bruke til oppladning av energi gjennom riktige valg, for eksempel søvn og riktig ernæring.

 

I BK-Svømming skal vi gjøre det mulig for alle svømmeren å trene og bli best mulig innenfor et positivt, entusiastisk idrettsmiljø hvor alle gis lik mulighet til konkurransedyktig prestasjonsutvikling uten forskjellsbehandling, mobbing eller trakassering av noen art.

Vi forventer at alle i enhver sammenheng opptrer som verdige ambassadører for klubben i samsvar med idrettens verdigrunnlag og de beste idrettstradisjoner, hvor alles rett til deltakelse og trivsel respekteres og vernes om.

Svømmerne skal oppleve gleden gjennom fellesskap, utfordringer og spenning, samt få følelsen av mestring og utvikling. Vi ønsker å skape et miljø hvor utøvere kan prøve seg ut, finnet ut hvem de er og hva de vil. BK-Svømming skal være en arena for menneskelig utvikling og vekst på alle områder på en trygg og sikker måte

 

Styret i BK-Svømming ønsker å praktisere ærlighet og åpenhet gjennom vår ledelse og kommunikasjon. Vi arbeider med å avklare forventninger og videre å overholde avtaler.  Dette er kjernen i det å skape et godt samarbeid mellom styret, trener, foreldre/foresatte og utøvere.

 

Svømmere og foreldre er alltid velkommen til å ta kontakt med trenere eller styret om det er forhold eller spørsmål som ønskes besvart.  Vi ser fram til et godt samarbeid med dere alle.

 

I BK-Svømming er vi stolte av klubben vår, og vi vil at alle svømmerne skal bære BK logoen synlig og med stolthet. Dette forplikter fordi vi skal være synlig på en positiv måte.