Julekalender

BK-Julekalender er en fellesdugnad for alle idrettslagene i IL Bergkameratene. Hvert av idrettslagene selger et antall kalendere som passer for medlemmene. Idrettslaget får beholde halvparten av salgssummen for hver kalender.

Det er IL-Bergkameratene sentralt som administrerer trykking, gevinster og det andre praktiske rundt produksjon av kalenderne. Idrettslagene forøvrig bare mottar sine bestilte kalendrene og deler disse videre ut til medlemmene som står for videresalget. Det er i første rekke barne og ungdomssvømmerne som får oppdraget med å selge kalendere. 

Opplegget fungerer slik:

1) Kalenderansvarlig mottar kalendere fra IL-Bergkameratene på avtalt dato.

2) Kaldenderansvarlig deler ut bunker med kalendrene til hver medlem som skal selge.

       Fordelingen er som følgende: 

  • Rekrutter må selge 10
  • K4 - K1 må selge 15
  • Det er maks 30 pr famile

 3) Medlemmet betaler inn til BK-Svømming summen av utsalgskostnaden på sine kalendrene.

4) Medlemmet selger kalendrene videre slik at man får dekket inn utlegget sitt.

(Usolgte kalendere kan ikke returneres til klubben. Det er selvfølgelig frivillig å selge videre, eller man kan satse på vinne gevinstene selv dersom man ikke vil gjøre selve salgsjobben.)

Kalenderinntektene er betydelige (44.000 kr) og hjelper oss til å holde medlemsavgiftene nede. Uten kaldendreinntektene ville vi måtte heve medlemsinnbetalingene tilsvarende. kalendrene gir dermed medlemmene en mulighet til å redusere sine medlemsutgifter mot en liten egeninnsats.