Aktivitetsgrupper

BK-Svømmeklubb har 6 grupper delt inn etter alder, ferdigheter og ambisjoner. 

Hvilken gruppe hver enkelt utøver tilhører blir bestemt av gruppetrener, hovedtrener og leder for sportslig utvalg. Endringer i gruppene gjennomføres i starten av hvert halvår. 

I tillegg har vi en mastersgruppe for svømmere over 25 år.

Under kan du lese litt om de forskjellige gruppene

 • K1


  Treninger

  6 treninger i basseng

  3 treninger på land

  Krav til oppmøte

  95%

  Delta på 

  kvalifiserende stevner

  Treningsleir

  Treningsleir arrangeres både i utlandet og i Norge på årlig basis av klubben

  Hovedmål

  LÅMØ / ÅM

  UM

  Junior NM

  Senior NM

  Internasjonale svømmestevner

  Krav om kunnskap og forståelse

  Treningsmetoder

  Hensikt og mål

  Testing

  Svømmetaktikk

  Styre intensitet

  Selvstendighet, lære seg å tilrettelegge

  Planlegging av trening

  Gjennomføring av trening

  Gjennomføring av stevner

  Dele kunnskap med andre

  Ta ansvar for sin egen utvikling, være kreativ og nytenkende

  Utvikling i svømming

  Spesialisering av svømmeart og distanse

  Krav til kvalifisering til denne gruppen

  Kunne gjennomføre en 2500m Test eller en 30 min Test (Crawl)

  Ønske om å videreutvikle seg som svømmer på et høyere nivå 

  Ha grunnleggende fart på trening for å passe i gruppen

  Interessert i å kvalifisere seg til LÅMØ /

  ÅM / UM / junior-NM / senior-NM

 • K2


  Treninger

  6 treninger i basseng

  3 treninger på land

  Krav til oppmøte

  95%

  Delta på 

  kvalifiserende stevner

  Treningsleir

  Treningsleir arrangeres både i utlandet og i Norge på årlig basis av klubben

  Hovedmål

  LÅMØ

  ÅM

  UM

  Krav om kunnskap og forståelse

  Treningsmetoder

  Hensikt og mål

  Testing

  Svømmetaktikk

  Styre intensitet

  Selvstendighet, lære seg å tilrettelegge

  Gjennomføring av trening

  Gjennomføring av stevner

  Begynne å ta ansvar for sin egen utvikling, være kreativ og nytenkende

  Utvikling i svømming

  Medley, alle svømmearter, kick og bruk av bein

  Krav til kvalifisering til denne gruppen

  Kunne gjennomføre en 2500m Test eller en 30 min Test (crawl)

  Ville videreutvikle seg som svømmer på et høyere nivå

  Ha grunnleggende fart på trening for å passe i gruppen

  Være interessert i å kvalifisere seg til

  LÅMØ / ÅM / UM / junior-NM

 • K2 Sprint


  Treninger

  4 treninger i basseng

   

  Krav til oppmøte

  Ingen

  Delta på 

  kvalifiserende stevner, stevner i krets, klubbstevner

  Treningsleir

  Treningsleir arrangeres både i utlandet og i Norge på årlig basis av klubben

  Hovedmål

  Være en del av gruppa

  Aktiviseres gjennom kurser i klubben

  Være aktiv som vikar på andre partier ved sykdom

  Gjennomføre livredningskurs

  Krav om kunnskap og forståelse

  Forståelse for generell trening

  Kunne være vikar ved sykdom

  Selvstendighet, lære seg å tilrettelegge

  Gjennomføring av trening

  Kunne gjennomføre en trening for alle partier

  Utvikling i svømming

  Ta trenerkurs

  Krav til kvalifisering til denne gruppen

   Interesse for å ta trenerkurs og hjelpe med å utvikle klubben

 • K3

  Treninger

  5 treninger i basseng (tilbud om 1 morgen trening)

  2 treninger på land

  Krav til oppmøte

  85%

  Delta på 

  kvalifiserende stevner

  Treningsleir

  Treningsleir i Norge på årlig basis arrangeres av klubben

  Hovedmål

  LÅMØ

  Krav om kunnskap og forståelse

  Sosial med andre

  Gode treningsrutiner/-holdninger

  Konkurranseregler

  Stevneregler

  Oppvarming, tøye, utsvømming

  Selvstendighet, lære seg å tilrettelegge

  Tid, lekser, venner, trening

  Utvikling i svømming

  Medley, alle svømmearter, kick og bruk av bein

  Krav til kvalifisering til denne gruppen

  Kunne gjennomføre en 1500m Test crawl uten stopp.

  Pliktoppfyllende

  Trene regelmessig

  Ville videreutvikle seg som svømmer på et høyere nivå

  Ha grunnleggende fart på trening for å passe i gruppen

  Være interessert i å kvalifisere seg til LÅMØ / ÅM

 • K4

  Treninger

  4 treninger i basseng

  2 treninger på land

  Krav til oppmøte

  2 – 3 svømmeøkter

  Delta på 

  Minimum 3 stevner i året, klubbstevne, rekruttstevner i krets

  Treningsleir

  Treningsleir i Norge på årlig basis arrangeres av klubben

  Hovedmål

  3 stevner i året

  Krav om kunnskap og forståelse

  Sosial med andre

  Gode treningsrutiner/holdninger

  Konkurranseregler

  Stevneregler

  Oppvarming, tøye, utsvømming

  Selvstendighet, lære seg å tilrettelegge

  Tid, lekser, venner, trening

  Utvikling i svømming

  Medley, alle svømmearter, kick og bruk av bein

  Krav til kvalifisering til denne gruppen

  Kunne gjennomføre en 800m crawl Test uten stopp.

  Pliktoppfyllende

  Trene regelmessig

  Videreutvikle teknikken i svømmeartene, starter og vendinger

  Ha grunnleggende fart på trening for å passe i gruppen

 • Rekrutt

  Treninger

  3 treninger i basseng

  Krav til oppmøte

  Ingen krav

  Delta på 

  Ingen krav, kan delta på klubbstevne og rekruttstevne i egen krets

  Treningsleir

  Treningsleir i Norge på årlig basis arrangeres av klubben

  Hovedmål

   

  Krav om kunnskap og forståelse

  Sosial med andre

  Gode holdninger

  Oppvarming, tøye

  Selvstendighet, lære seg å tilrettelegge

  Tid, lekser, venner, trening

  Utvikling i svømming

  Medley, alle svømmearter, kick og bruk av bein

  Krav til kvalifisering til denne gruppen

  Gjennomført svømmeskole/ ferdighetsnivå Hai eller kunne svømme 400m uten å stoppe.

  Ha lært det grunnleggende i alle svømmearter 

  Ha grunnleggende fart på trening for å passe i gruppen

 • Master

  Masters (eller KOMA – KOngsberg MAsters) ble opprettet i februar 1996 og tilhører Bergkameratene Svømming som er en selvstendig klubb i alliansen IL Bergkameratene.

  Vi ønsker å gi et tilbud til tidligere aktive svømmere og andre som ønsker å holde seg i form. Den består nå av ca 20 registrerte medlemmer i alderen 20-85 år hvor ca. trener regelmessig. Selv om man finner en rekke tidligere toppsvømmere i de mange mastersgruppene på landsbasis, trenger man ikke være "proff" svømmer for å bli medlem hos oss. Noen er med fordi de liker denne treningsformen, andre fordi de har ambisjoner om å lære mer teknikk og andre igjen fordi de vil oppnå sitt maksimale med tanke på å delta i konkurranser.

  De som ønsker det kan delta i konkurranser. Det arrangeres endel lokale stevner samt NM for masters som arrangeres hvert år. Deltakerne inndeles og premieres i aldersgrupper på fem år. Vi har deltatt i alle NM siden 1996. I tillegg hender det at noen reiser til svømmestevner i utlandet. Det sosiale innslaget har selvsagt en viktig plass. Avslutning av vår- og høstsesongen markeres på behørig vis.

  Vi har ingen trener, men baserer det hele på egentrening. Du velger selv hvor ofte og hvor mye du vil trene. Forøvrig jobber vi med å få til en trenerfunksjon. Vi håper på flere medlemmer – det er ennå plass.

  Link til Masters hos Norges Svømmeforbund.