Personvern

Det nye personvernregelverket til EU stiller klare krav til alle som behandler personopplysninger – også idrettslag. Kravene som følger av loven er krevende å håndtere. NIF har derfor engasjert Deloitte advokatfirma til å lage malverk vedrørende internkontroll for behandling av personopplysninger i idrettslag. BK-Svømming har gjennom dialog med idrettsforbundet utarbeidet vedlagte personvernerklæring som vi ber alle medlemmer om å lese. 

Gjennom dette er det også utarbeidet et nytt innmeldingsskjema som inkluderer idrettsforbundets samtykkeerklæring for bilder, filmer, artikler etc for medlemmer. Dette er nå oppdatert på hjemmesiden.

Retningslinjene vi forholder oss til er definert av Norges Idrettsforbund og finnes under idrettsforbundet.no

https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin/nyheter/viktig-informasjon-til-idrettslag-om-behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet.-nye-bestemmelser-trer-i-kraft-25.-mai-i-norge/

Attachments

Personvernerklæring [50.01Kb]
Uploaded Monday, 30 November 2020 by Administrator