Tillitsvalgte i BK-Svømming

Følgende personer ble valgt inn som tillitsvalgte på årsmøtet 21.02.2018

Styret 

    

Svømmeklubben

   

Svømmeskolen

Leder

 

Nina Arndal

 

Annette Skogmo

Nestleder

 

Catherine Rinnan

 

 

Medlem

 

Kjersti Morseth Hallerud

 

 

Medlem

 

Kjetil Hostvedt

 

 

Medlem

 

Sergio Mosqueira

 

 

Vara

 

Per Wollebæk

 

 

Revisorer

 

 

 

 

Internrevisor1

 

Bjørn Edvardsen

 

 

Interrnevisor2

 

Vidar Leirvik

 

 

 

 

 

 

 

Valgkomite

 

 

 

 

Leder

 

Sissel Birkeland

 

 

Medlem

 

Henning Hallerud

 

 

Medlem

 

Catherine Rinnan Pedersen

 

 

Vara

 

Anita Sembsmoen

 

 

På generell basis kan de tillitsvalgte kan kontaktes gjennom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..