Forsikring

Meld fra om skade!

Det er viktig at det meldes fra om alle skader som oppstår i forbindelse med aktiviteter organisert av BK-Svømming. Det være seg skader under trening, til og fra trening, arrangementer eller i sosiale sammenhenger.

Bedre å melde fra en gang for mye enn en for lite. Ved å melde fra om skaden vil man dokumentere hendelsesforløpet som er grunnlaget for en eventuell erstating og oppfølging fra forsikringselskapet.

Dette er veldig viktig med tanke på eventuelle senskader som man kanskje ikke ser rekkevidden av på skadetidspunktet.

Link til skademeldingsskjema på nett.

Klubben skal alltid informeres. Ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Forsikringsoversikt

Idrettsforsikring for barn

Medlemmene i BK-Svømming er også medlemmer i Norges Svømmeforbund. Medlemmene har automatisk dekning gjennom Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring til den dato de fyller 12 år. Forsikringspremie dekkes gjennom den ordinære medlemskontingenten. 

Gjensidige er ansvarlig for Barneidrettsforsikringen i NIF fra 01.01.2015.
NB! Hvis 9-12 åringer skal delta på approberte stevner, så må utøverne betale lisens https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens

Fra det året man fyller 13 år, må svømmere betale lisens for å være forsikret. Selv om de ikke deltar på approberte stevner. Svømmeforbundets forsikring dekker også belastningsskader. Jfra Link: https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/forsikringer/

 

Idrettskadeforsikring

Norges Svømmeforbund tilbyr også Idrettsskadeforsikring til den enkelte medlem som selv betaler lisens (også kalt startlisens) til Norges Svømmeforbund. Dette er obligatorisk for alle som deltar på approberte stevner. Den kan også benyttes som en frivillig forsikring for enhver svømmer som bare er med og trener.

I korte trekk gjelder forsikringen under konkurranser, oppvisninger og under organisert trening i svømmehall og lignende, samt under reise til og fra disse.

 

Klubbforsikring

Klubbforsikringen dekker et minimum av de forsikringene en klubb bør ha. Forsikringen består av følgende 4 elementer:

1. Idrettsforsikring er ulykkesforsikring med idrettsvilkår som innebærer at det ikke, som i vanlig ulykkesforsikring, er nødvendig at utøveren rammes av en plutselig uforutsett ytre begivenhet - som å bli truffet av noe eller sammenstøt med med- eller motspiller. Pådrar utøveren seg en varig medisinsk skade som f.eks. ved å ha snublet i egne ben eller trådd over, er skaden erstatningsmessig innenfor de oppgitte forsikringssummene.

Forsikringen er et godt supplement til eksisterende lisensforsikring dersom den foreligger, eller en god løsning for de klubber som ikke kommer inn under noen lisensordning.

 • Forsikringssum ved dødsfall: kr. 50.000.
 • Forsikringssum ved invaliditet som overskrider 30% : kr. 300.000.
 • Ved invaliditetsgrad utover 50 % økes forsikringssummen med 2% av forsikringssummen.
 • Forsikringssummen er da kr. 600.000 ved 100% invaliditet.
 • Behandligsutgifter (fysioterapi etc.) omfattes ikke.

 

 1. Kriminalitetsforsikringsikrer klubben dersom den lider et økonomisk tap som følge av at ledere eller administrative personer begår underslag, bedrageri, tyveri eller dokument-forfalskning. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite har pålagt alle tilsluttede lag og foreninger å dekke slik forsikring. 
 • Forsikringssum kr. 500.000.

  

 1. Ansvarsforsikringomfatter det rettslige erstatningsansvaret klubben kan komme i overfor tredjeperson ved person- og tingskade i forbindelse med arrangementer, turneringer ol.
 • Forsikringssum kr. 10.000.000 pr. skadetilfelle

 1. Styreansvarsforsikringsikrer klubbens styremedlemmer mot personlig, økonomisk tap dersom styret blir stilt økonomisk ansvarlig for sine økonomiske handlinger og disposisjoner.
 • Forsikringssum kr. 1.000.000. 


Mer informasjon hos NIF og hos If.     

Attachments

Startlisens [134.68Kb]
Uploaded Monday, 30 November 2020 by Administrator
Forsikringsbevis bevis [135.69Kb]
Uploaded Monday, 30 November 2020 by Administrator