Prisoversikt

Oversikt over hva det koster å være med i BK-Svømming.

Tabellen viser de faste avgiftene som gjelder uansett om man er med på stevner eller ikke. De faste avgiftene betales hver sesong (halvår).  I tillegg kan det komme startkontingent og startlisens som beskrevet nedenfor.

Det sendes ut en giro til hver av medlemene en gang om våren og en gang om høsten med medlemskontingent og treningsavgift samlet. Det gies for tiden ingen søskenmoderasjon. Man betaler medlemskontingenten sammen med første innbetaling av treningsavgift hvert år.

Det er viktig at oppgitt KID  benyttes ved betaling slik at betalingen kan identifiseres og at vi unngår unødig purring.

Aktivitets-gruppe

Medlemskontingent

(pr år)

Treningsavgift

(pr halvår)

Sum

(1. halvår)

 Rekrutt

250,-

 1700,-

 1950,-

 K4

250,-

 2050,-

 2300,-

 K3/K2 Sprint

250,-

 2400,-

 2650,-

 K2

250,-

 3000,-

 3250,-

 K1

250,-

 3100,-

 3350,-

 U-Gruppa

250,-

 600,-

 850,-

 Masters

250,-

 1200,-

 1450,-

Medlemskontingent (årlig)

Medlemskontingenten betales av alle medlemmer i BK-Svømming. Medlemskontingenten dekker også medlemskap i IL-BK og Norges Svømmeforbund. Medlemmene har automatisk dekning gjennom Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring til det året de fyller 13 år. Beløpet betales sammen med treningsavgiften, typisk sammen med treningsavgiften for 1.halvår. For familier med mer enn 2 svømmere betaler de 100 kr for nr 3 og oppover. 

Treningsavgift (halvårlig)

Denne avgiften bidrar til dekning av hall-leie, trenerlønninger og treningsutstyr. Beløpet vil avhenge av hvilken gruppe en trener i som tabellen viser. Treningsavgiften betales sammen med kontingenten hvert halvår. Basistrening er innkludert i treningsavgiften.

Startkontingent til stevnearrangører (til hvert stevne)

På rekruttstevner betales det en deltagerkontingent per stevne for hver deltager, p.t. kr 100,- pr svømmer. På approberte stevner er det en startavgift per øvelse man deltar i, p.t. kr 100,- pr øvelse. Om man etteranmelder seg til flere øvelser enn påmeldt blir det dobbelt avgift. Dersom man er påmeldt, men blir forhindret i å delta på et stevne, må man allikevel betale startavgift (om man melder seg av etter at fristen er utløpt).

Startlisens til Norges Svømmeforbund (årlig)

Startlisensen betales årlig til Norges Svømmeforbund. Mer konkret om ordningen her:
http://bksvomming.no/deltagelse/startlisens.html

Den må betales før man skal konkurrere på såkalte "approberte" stevner. Les mer om stevner her:
http://bksvomming.no/deltagelse/om-stevner.html

Startlisensen inneholder også en idrettsskadeforsikring, som det står en del om her:
http://bksvomming.no/organisering/forsikring.html