Om stevner

 • Klubbstevner

  Klubbstevner er noe vi arrangerer for å skape uhøytidelig konkurranse i trygge omgivelser på hjemmebane.
  Deltagerne må ha fylt 6 år det året som arrangementet finner sted.

 • Rekruttstevner

  Dette er den type stevner man først deltar på for å få stevneerfaring.
  Ingen svømmere blir diskvalifisert for feil som gjøres.
  Stevnene er for de som er 8 år eller eldre (blir 8 år i kalenderåret ).
  Øvelsen er gjerne 25 eller 50 metere - Man kan melde seg så mange øvelser man vil.
  Man svømmer også ofte stafett (4 svømmere på ett lag).
  Alle deltagere får premie.
  Innbydelser sendes ut på epost i god tid, og man må melde seg på selv, men etter veileding av trener. (Det er ikke lurt å velge øvelser som ligger for tett)
  Klubbens stevne påmelder eller trener melder på lagene.
  Vi deltar på stevner innenfor egen krets (Buskerud), eller nærliggende fylker.
  Det er vanlig at foreldre kjører og er tilstede på stevne. (Stevner har vanligvis en lengde på 3 til 4 timer.)
  Man tar tider på alle svømmere, men ingen tider blir offentliggjort. (Disse blir kun sendt til klubben i etterkant slik at tider blir registret på den respektive svømmer.
  De anbefales å kjøpe et program slik at dere kan følge med på når BK-svømmere er i vannet.
  Det vil være en lagleder fra klubben tilstede (kan være en av foreldrene).
  Det skal som hovedregel også være med en trener til å veilede svømmerne.
  Man betaler en deltagerkontingent for hele stevnet.
  Man må som regel betale dobbelt deltagerkontingent til arrangør ved etteranmelding (dvs for sen påmelding)
  Man får ikke refusert deltagerkontingent ved strykning etter fristen (heller ikke ved sykefravær).
  BK-Svømming legger ut for startkontingenten, men krever inn i etterkant.
  Deltagelse er gratis på hjemmebane. 
 • Approbertestevner

  Dette er stevner for de som er 10 år eller eldre ( 10 år i kalenderåret).
  Man må ha betalt startlisens til Norges Svømmeforbund før konkurransen.
  Innbydelser sendes ut på epost, og man må selv melde seg på stevnet til BK sin stevnepåmelder.
  Noen stevner har krav om kvalifiseringstid. De fleste har det ikke.
  Enkelte stevner har også egne bestemmelser som angår aldersklasse.
  De fleste stevner er endags-stevner. Men to og tre dagers stevner forekommer også.

  Når vi deltar på stevner som krever overnatting, vil det legges tilrette for dette.
  Approberte stevner arrangeres etter NSF s lover og regler og man blir man diskvalifisert hvis man svømmer feil.
  Tider man har oppnådd tidligere danner grunnlag for hvilket heat man starter i (I hvert heat er det jamngode påmeldingstider, uavhengig av alder på utøver).
  -Premiering er vanligvis 1/3,  og er basert på årsklasser.
  -Utøvere på ti år får kun deltagerpremie og tider blir oppgitt i alfabetisk rekkefølge.
  -Utøvere på 11 og 12 år får både 1/3-dels premiering og deltagerpremie.
  stevnepåmelder eller trener vurdere om det skal meldes på lag.
  Som på rekruttstevner, vil klubben ha en lagleder på plass.
  Det skal som hovedregel også være med en trener til å veilede svømmerne.
  Det betales en startkontingent per øvelse.
  Man må som regel betale dobbelt startkontingent til arrangør ved etteranmelding (dvs for sen påmelding)
  man får ikke refusert startkontingent ved strykning etter fristen (gjelder også sykdomsfarvær)
  BK-Svømming legger ut for startkontingenten, men krever inn i etterkant.
  Deltagelse er gratis på hjemmebane.
 • LÅMØ


  LÅMØ = Landsdel Årsklassemønstring

   

  I Norge er det 5 landsdeler hvor LÅMØ avholdes. Buskerud ligger under landsdel sør sammen med Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold. LÅMØ arrangeres likt både på dag og klokkeslett i alle landsdelene. LÅMØ arrangeres helgen midt i februar. Alle deltakerene må delta i alle ÅMØ øvelsene under LÅMØ. Det deles ut gull, sølv og bronse i hver klasse for hver øvelse. I tilegg deles ut en sammenlagtpremie for 1 – 6 plass i hver årsklasse. Sammenlagtrangeringen gjøres etter Fina poeng hvor 4 og 5 øvelser teller. 11 og 12 årsklassen får i tillegg deltakerpremie.  Følgende gjelder nå for kvalifisering til LÅMØ:

  • Man må ha oppnådd resultat på alle 5 LÅMØ-øvelser i løpet av kvalifiseringsperioden
  • Sammenlagt poengsum for alle de 5 LÅMØ-øvelsene teller i rangeringen
  • For 13-16 åringer vil de 24 beste på rangeringslistene i hver av de fem regionene når kvalifikasjonsperioden går ut være kvalifisert
  • For 11 og 12 åringer vil alle som har oppnådd gyldig tid på alle LÅMØ-øvelser i kvalifikasjonsperioden få delta på LÅMØ i sin tilhørende region.


  Dette er LÅMØ-øvelser for 11-åringer: 50m butterfly, 100m rygg, 100m bryst, 400m fri og 200m individuell medley

  Dette er LÅMØ-øvelser for 12-16 åringer: 100m butterfly, 200m rygg, 200m bryst, 400m fri og 200m individuell medley


  Du kan finne ut ranking av ditt barn på: Medley

 • ÅM

  ÅM = Årsklassemesterskap
  LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM (Årsklassemesterskap) for årsklassene 13-16 år. Etter LÅMØ er avsluttet vil det bli laget en nasjonal rangeringsliste for alle 11 og 12 åringene. De tre beste 11- og 12-åringene på landsbasis vil få tilsendt diplom fra NSF. 13 – 16 årsklassene er de 24 beste i hver klasse (landsbasis) kvalifisert. Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 ÅM-øvelsene. LÅMØ benyttes som påmeldingstid for alle øvelser i ÅM bortsett fra på 200m IM. ÅM arrangeres i førsten av april.
 • Mer om regelverk for stevner

  Her er en link til lover og regler for stevner som gjelder for klubber i Norges Svømmeforbund: http://svomming.no/index.php?menuid=49&expand=13,49

 • Lagleder

  Det å være lagleder er ikke en vanskelig oppgave, men det krever at man har oversikt over svømmerne fra avreise, under stevnet og til hjemkomst. Lagleder kan delegere oppgaver til andre foresatte som er med, men det er viktig at lagleder sørger for å ha oversikt over hele turen.

   

  Lagleder oppgaven rullerer blant foreldre til svømmere som skal delta på stevnet og tildeles av Sportslig leder i forkant av stevnet. Det forventes at alle tar på seg denne rollen. BK-Svømming forsøker å sette opp 2 lagledere for hver økt. Da er vi mer fleksible ved evt. sykdom og vi har mulighet til å la nye lære av de mer erfarne.

   

  For at våre svømmere skal få en god stevneopplevelse er det viktig at en lagleder kjenner sine oppgaver. Dette er en sjekkliste som kan være nyttig før, under og etter stevnet for den personen som har fått rollen til det enkelte stevnet.

   

  Forberedelser

   

  1.       På vaktrommet i svømmehallen er det et nøkkelskap med nummererte nøkler. Nøkkel til «BK-Kontoret» i 1. etasje har Nr. 13, på BK-Kontoret finner du:

  a.       Førstehjelpsskrinet

  b.       Lagleder T-skjorter, i grått skap med BK-Svømming på

  c.       BK-Svømming Beach Flag i svart avlang bag. Settes opp på tribune - samlingspunkt for BK-Svømmerne under stevne

  d.       5 badehetter for salg om noen ønsker/ikke har.

  Betaling ved bruk av VIPPS til BK-Svømming Handlekurv #757320

  e.       BK-tatoveringer i grått skap med BK-Svømming på – Gjelder rekruttstevner

  Dette hentes og tas med til stevnet.

   

  2.       Sjekk om det er lagt ut ny informasjon på medley.no eller livetiming.no før stevnet.

  3.       Ta med deltagerliste og annen informasjon sendt ut fra stevne påmelder.

   

  Avreise

   

  1.       Dersom det er avtalt oppmøtested, får du info om dette fra sportslig leder ved forespørsel om lagleder rollen.

  2.       Sjekke at alle har kommet eller gjort avtaler.

  3.       Sjekk opp dersom svømmere ikke dukker opp til avreise.

  4.       Informere de oppmøtte om eventuelle endringer i opplegg og kjører

  5.       ute.

  6.       Oppfordre til passasjerbetaling for de som sitter på med andre.

   


   

  På stevnet

   

  1.       Hente startlister og laglederinformasjon som er lagt ut av arrangøren.

  2.       Skaffe seg oversikt om de som ikke har kommet.

  3.       Oppfordre til at svømmere og foresatte sitter mest mulig samlet.

  4.       Deltar på lagledermøtet og angi:

  a.       Strykninger

  For approberte stevner. Logg inn på: https://livetiming.medley.no/

  Benytt kode mottatt fra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  b.       Etter anmeldinger

  c.       Oppsett med stafettlag, etter samtale med trenere

  d.       Gi tilbakemeldinger fra lagledermøtet til trenere om:

  -vanlig eller hengende start

  -sammenslåing av heat

  -skjema for oppsett eller endringer av stafettlag

  -pausetidspunkt

  -andre spesialiteter (regelendringer, premieringer, etc.)

   

  7.       Ser til at en svømmer stiller til innmarsj dersom det er lagt opp (NM, ÅM,...) og ofte til premieutdelinger på rekruttstevner

  8.       Følger med på startlista og minner svømmere om start. Her kan man delegere oppgaven til foreldrene.(Dette er spesielt viktig på stevner som gjennomfører raskere en tidsplanen)

  9.       Være til stede og bistå trenere under stevnet dersom det er behov.

  10.   Oppfordre svømmerne om å oppholde seg utenfor varm svømmehall ved lange ventepauser.

   

  11.   Bistå ved skader eller akutt sykdom. Kontakte foresatte for evt. hjemtransport.

  12.   Ta kontakt med arrangør ved behov for assistanse

   

  Ved overnatting

   

  1.       Ha kontakt med overnattingssted.

  2.       Hente evt. matkuponger.

  3.       Organisere evt. fellesmåltider, dersom dette ikke er ordnet på forhånd.

  4.       Ansvar for utøverne under overnatting og for at leggetider blir overholdes.

  5.       Vær disponibel i tilfelle behov for nødhjelp.

   

  Hjemreise

   

  1.       Ha oversikt om at alle har ordnet seg transport.

  2.       Ta med førstehjelpskrin og annet medbrakt utsyr.

  3.       Sjekk for gjenglemte saker der gruppa har sittet.

   


   

  Etterarbeid

   

  1.       Rapporeter om styrkinger og etter anmeldinger som stevne påmelder ikke har registret. Dette må meldes til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for at faktureringen i etterkant skal bli rett.

  2.       Levere utgiftspesifikasjon for eventuelle utlegg.

  3.       Supplere førstehjelpsskrin etter bruk.

  4.       Dersom denne rollebeskrivelsen bør redigeres, sende mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

   

   

  Takk for at du stiller som lagleder for BK-Svømming 😊

 • Deltagerkostnader

  Hovedprinsippet er at deltagelse og reiser skal være nullsum-prosjekter som ikke påvirker klubbens økonomi. Klubben legger ut for forhåndsbetalte utgifter, men dette kreves inn i ettertid eller på forhånd dersom det er mulig å beregne.

   

  Subsidiering av deltagelse vil bli vurdert for enkelte arrangment. Midlene til dette kommer fra dugnader og tilskudd som er til overs etter at midler til forsvarlig klubbdrift er avsatt.

  Dette kan for eksempel være enkelte svømmere som trenger støtte til å kunne reise på ÅM, eller andre viktige nasjonale, og internasjonale stevner. Eller det kan være for å muligjøre et lavterskeltilbud for å oppnå at flere kan delta på samlinger og treningsleirer. Dette vurderes av styret.

  Klubben vil betale for deltagelse på lagøvelser, men eventuelle premieutbetalinger tilfaller likevel lagdeltagerne.

   

  Konkurransekostnader
  Dette er kostnader som er avhengig av den enkeltes valg av øvelser og deltagelse. Dette vil være mindre enkeltbeløp som vi ønsker å samle opp til en samlet sum for flere deltagelser før vi fakturerer deltagere. Følgende elementer kan inngå:

  ·       Startkontingent* til arrangør (max kr 100,- **) for hver individuell start (approberte stevner***)

  ·       Deltagerkontingent* til arrangør (max kr 100,- **) for hele stevnet (rekruttstevner)

  ·       Etteranmeldinger etter fristen (vanligvis dobbel startkontingent eller deltageravgift)

  *) Merk at stevnearrangørene ikke refunderer startkontingent ihht GE22C. Heller ikke ved dokumentert sykdomsfravær. Klubben må derfor viderefakturere startkontingenter og deltagerkontingenter dersom avmeldingen kommer så sent slik at vi ikke rekker å sende beskjed om strykning til arrangøren innen den offesielle påmeldingsfristen.

  **) Gjeldene satser for avgifter og gebyrer finnes her hos Norges Svømmeforbund: http://svomming.no/index.php?menuid=49

  ***) Merk at startlisensen til Norges Svømmeforbund kommer i tilegg for alle som vil delta på approberte stevner. Denne betales direkte til NSF en gang i året. Les mer om hva startlisensen er og hvordan den betales her.

   

  Egenandeler
  Det blir for hvert arrangment beregnet en egenandel som kan inneholde følgende:

  ·       Felles overnattingsutgifter

  ·       Felles transport

  ·       Felles måltider som er inkludert i overnatting eller av arrangør.

  ·       Felles sosialt opplegg som er inkludert i pakken.

  Selv om det er gjort en felles bestilling av overnatting, er det ofte lagt opp til at man betaler individuelt. Dette er selvsagt ikke med i egenandelen som alle er med på å betale. Dersom man velger å oppgradere rom utover det som ble lagt til grunn ved beregning av egenandel, må det påregnes dekket av egen lomme.

  Dersom man organiserer helt egen transport eller overnatting, eller av andre grunner ikke har behov for å være med på felles bo/reiseopplegg selv om man deltar på arrangementet, må dette avtales med reisekoordinator raskt slik at man kan holde dette utenfor egenandelsberegningen.

   

  Spleising
  Fellesmåltider og andre fellesinnkjøp for reisedeltagerne som ikke er med i avtalt fellesbestillt overnatting ordnes ved spleiselag. Dette gjelder også sosiale tilstelninger. Det er viktig at utøvere som reiser alene har med seg lommepenger til dette.

   

  Passasjerbetaling
  For utøvere og andre som sitter på med andre som stiller med bil (foresatte eller trenere) oppfordres det til å bruke anbefalte satser for passasjerbetaling som det er forslag til på denne siden. Dette er en frivillig ordning, og andre private avtaler er selvfølgelig mulig, bare vi passer på å fordele transport belastningen.

   

  Kjøregodtgjørelse for trenere
  Trenere som stiller med kjøretøy kan få dekket kjøregodtgjørelse for bil og sjåfør som igjen dekkes av egenandelen eller trenerbidrag. Trenere må avtale kjøregodtgjørelse på forhånd med styret, skjema fylles ut og sendes elektronisk. Gjeldende skjema er vedlagt for nedlasting nederst på denne siden. (Vi oppfordrer utøvere og foresatte som sitter på med trener om å yte passasjerbetaling på vanlig måte når treneren stiller med bil)

   

  Utlegg
  Utlegg for innkjøpt utstyr, innkvartering, billetter, etc som skal dekkes av klubben refunderes vha utfylt utgiftspesifikasjon. Utgifter avtales på forhånd med styret, og skjema med bilag leveres til styret for godkjennelse kort tid etter reisen. (Se utgiftspesifikasjon eller last ned vedlegget nedest på denne siden). Husk å avtale med styret hva som dekkes av klubben.

 • Startlisens

  For deltagelse på approberte stevner og konkurranser må hver enkelt utøver betale en lisens til Norges Svømmeforbund. Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og Idrettsskadeforsikring.

  BK-Svømming bestiller en faktura for lisensinnbetaling fra NSF til alle som vil delta på approberte stevner i løpet av året. Hver enkelt betaler sin egen lisensfaktura. Dette må skje i god tid før det første approberte stevne man deltar i.

  ·       En deltager som ikke har planer om å delta på approberte stevner trenger ikke å betale lisensen for det aktuelle året.

  ·       Medlemmer som fyller 13 år, og som da ikke lenger dekkes av barneidrettskadeforsikringen, vil automatisk bli dekket av idrettskadeforsikringen ved å betale startlisensen.

  Informasjon om lisens og forsikringer 2017http://svomming.no/nyheter/startlisens-2017/

  For at NSF skal kunne se at lisensen er betalt må man benytte den KID som er angitt på fakturaen til hver utøver.

  For deg som vil betale lisens, men ikke har fått en faktura på epost fra Norges Svømmeforbund for det aktuelle året, ta kontakt med oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., så skal vi få bestilt en til deg ganske snart.

  Utøvere som ikke vil betale startlisens vil likevel ha en dekning gjennom vår kollektive klubbforsikring. Les mer om klubbens forsikringer.

  For å sjekke om en utøver har gyldig startlisens gå til http://medley.no. Deretter følg instruksjonene på bildene.

  NB!

  Det kan ta opptil en uke fra lisensen er betalt til den dukker opp her. Vi har også erfart at det kan ta noen dager etter årskiftet før det nye året er på plass.


 • Passasjerbetaling

  Det har sin pris å bruke bilen som transportmiddel. I et forsøk på å lage en rettferdig ordning har vi satt opp en tabell over stevner og andre reisemål som vi benytter oss av. Hvert mål har registert en km-distanse og en beregnet kostnad for en passasjer en veg. Dagens sats er kr 0,50 per km med avrunding til nærmeste 5 kr. Distansen er regnet fra Svømmehallen - adresse Glabak 14.

  Vi oppfordrer passasjerer om å betale reisepenger i henhold til tabellen til den som stiller med kjøretøy. Dette oppfordres det også til dersom det er trener som frakter passasjerer i sitt kjøretøy. (Trenere som bruker bilen sin til transport får kjøregodtgjørelse som kun dekker bilen og sjåfør og ikke eventuelle passasjerer.)  

  Sted

  Reisemål*

  Gateadresse

  Arena

  km

  enveispris 

  Asker

  Asker Open

  Brages vei 8

  Risenga Svømmehall

  62

  30 kr 

  Askim

  G-Sport Cup

  P.M.Røwdes gate 8

  Askim Svømmehall

  136

  70 kr

  Bærum

  Bærum Open

  Haukeveien 12

  Nadderudhallen

  74

  35 kr

  Drammen

  Marienlyst Open

  Danvikgata 40

  Drammensbadet

  42

  20 kr

  Elverum

  JuleSvøm

  Eivind Torps veg 6

   Elverum Svømmehall

  221

  110 kr

  Hamar

  MjøsSvøm

  Ankerskogveien 7

  Ankerskogen Svømmehall

  211

  105 kr

  Hokksund

  ØESK stevner

  Stasjonsgt 24

  Hokksund Svømmehall

  22

  10 kr

  Holmestrand

  Rekruttstevne

  Vesthøyveien 7A

  Høyanghallen

  55

  30 kr

  Gol

  HallingSvøm

   Gymnasvegen 27

  Gol Svømmehall

  173

  90 kr

  Kristiansand

  Skagerak Swim

   

  Kristiansand Svømmehall

  280

  140 kr

  Krogstadelva

  NESK stevner

  Gamle Riksvei 246

  Eknes Svømmehall

  28

  15 kr

  Lambertseter

  Lambertseter Open

  Glimmerveien 42

  Lambertseter Bad

  90

  45 kr

  Larvik

   

  Ahlfeldtsgate

  Farrishallen

  92

  45 kr

  Lillesand

  LÅMØ 2013

  Fyresmoen

  Møglestuhallen

  254

  130 kr

  Løkken,
  Danmark

  Treningsleir

  Søndergade 42

  Løkken Idrætcenter

  292

  145 kr

  Modum

  Modum stevner

   

  Furumo Svømmehall

  42

  20 kr

  Nørresundby,
  Danmark

  Treningsleir

  Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

  Nørresundby Idrettsenter

  329

  165 kr

  Oslo

  OI Open

  Sognsveien 208, 0683 Oslo

  Norges Idrettshøgskole

  84

  40 kr 

  Porsgrunn

  PoseidonCup/ GrenlandCup

  Kjølnes Ring 60

  Kjølneshallen

  93

  45 kr

  Rjukan

  Rekruttstevne/ Samling

  Svaddeveien 6, 3660 Rjukan

  Rjukanbadet

  95

  50 kr

  Sandefjord

  Vestfoldsvøm/ Adventsvøm

  Stadionveien 15

  Bugården

  102

  50 kr

  Sarpsborg

  Olavslekene

  Dronningensgate 53

  Sarpsborghallen

  172

  85 kr

  Tønsberg

   

  Wilhelm Wilhelmsensvei 1

  Tønsberg Svømmehall

  83

  40 kr

  Älvdalen,
  Sverige

  Treningsleir

  Dalgatan 77, 796 31 Älvdalen

  Älvdalens simhall

  402

  200 kr

   

   *) Merk at tabellen viser generelle reisemål. Aktivitetene som er aktuelle for perioden er angitt i gjeldende terminliste.