Innkalling til årsmøte i BK-Svømming

Til medlemmene i BK-Svømming

 

Styret innkaller herved til årsmøte i BK-Svømming.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 21.03.2023 kl.: 18:30 – 20:30 i Kafeen i Kongsberg Idretts- og Svømmehall, Glabakk 14, 3611 Kongsberg.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 07.03.2023 til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller BK-Svømming, PB 71, 3602 Kongsberg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på BK-Svømming sin hjemmeside: http://bksvomming.no/.

 

NB!

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i BK-Svømming

Attachments

00 Årsmøte 2023 Innkalling.pdf [255.63Kb]
Uploaded Saturday, 28 January 2023 by Administrator
0 A rsmøte 2023 Saksliste doc.pdf [86.84Kb]
Uploaded Tuesday, 14 March 2023 by Administrator
1 A rsmøte 2023 Foretningsorden.pdf [48.15Kb]
Uploaded Tuesday, 14 March 2023 by Administrator
2 A rsberetning 2022 Forløpig.pdf [501.46Kb]
Uploaded Tuesday, 14 March 2023 by Administrator
202303141714 4 Organisasjonsplan for BK Svømming Rev 06 03 2022.pdf [381.79Kb]
Uploaded Tuesday, 14 March 2023 by Administrator
5 Valgkomiteens innstilling 2023.pdf [128.11Kb]
Uploaded Tuesday, 14 March 2023 by Administrator
6 Styrets Innstilling Ny Valgkomite 2023.pdf [52.2Kb]
Uploaded Tuesday, 14 March 2023 by Administrator
2 Årsberetning 2022Final.pdf [505.57Kb]
Uploaded Tuesday, 21 March 2023 by Administrator
3 Bk A rsregnskap 2022.pdf [113.74Kb]
Uploaded Tuesday, 21 March 2023 by Administrator