Innkalling til årsmøte i BK-Svømming

Til medlemmene i BK-Svømming

 

Styret innkaller herved til årsmøte i BK-Svømming.

Årsmøtet avholdes onsdag den 20.03.2024 kl.: 18:30 – 20:30 i Kafeen i Kongsberg Idretts- og Svømmehall, Glabakk 14, 3611 Kongsberg

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 05.03.2024 til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller BK-Svømming, PB 71, 3602 Kongsberg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på BK-Svømming sin hjemmeside: http://bksvomming.no/.

 

NB!

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i BK-Svømming

Attachments

00 A rsmøte 2024 Innkalling.pdf [136.1Kb]
Uploaded Sunday, 14 January 2024 by Administrator
0 A rsmøte 2024 Saksliste doc.pdf [88.28Kb]
Uploaded Monday, 11 March 2024 by Administrator
1 A rsmøte 2024 Foretningsorden.pdf [48.16Kb]
Uploaded Monday, 11 March 2024 by Administrator
3 A rsregnskap 2023.pdf [487.64Kb]
Uploaded Monday, 11 March 2024 by Administrator
4a 2024 03 20 Lovnorm for BK Svømming.pdf [154.61Kb]
Uploaded Monday, 11 March 2024 by Administrator
4b Organisasjonsplan.pdf [19.46Kb]
Uploaded Monday, 11 March 2024 by Administrator
6 Styrets Innstilling Ny Valgkomite 2024.pdf [52.37Kb]
Uploaded Monday, 11 March 2024 by Administrator
2 A rsberetning 2023 endelig.pdf [538.94Kb]
Uploaded Monday, 18 March 2024 by Administrator
5 Valgkomiteens innstilling 2024v1.pdf [126.46Kb]
Uploaded Monday, 18 March 2024 by Administrator
20240320 Signert Protokoll BK svømming 2024.pdf [1.69Mb]
Uploaded Thursday, 21 March 2024 by Administrator