Innkalling til årsmøte i BK-Svømming

Til medlemmene i BK-Svømming

 

Styret innkaller herved til årsmøte i BK-Svømming.

Årsmøtet avholdes onsdag den 24.03.2021 kl.: 18:30 – 20:30 i Kafeen i Kongsberg Idretts- og Svømmehall, Glabakk 14, 3611 Kongsberg og/eller digitalt; avhengig av COVID-19 restriksjoner.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 10.03.2021 til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller BK-Svømming, PB 71, 3602 Kongsberg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på BK-Svømming sin hjemmeside: http://bksvomming.no/.

 

NB!

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i BK-Svømming

Attachments

Årsmøte 2021 Innkalling.pdf [105.59Kb]
Uploaded Sunday, 10 January 2021 by Administrator
Lovnorm for BK Svømming.pdf [160.99Kb]
Uploaded Sunday, 10 January 2021 by Administrator
Årsmøte 2020 Saksliste.pdf [462.79Kb]
Uploaded Wednesday, 17 March 2021 by Administrator
Årsberetning 2020 Rev .pdf [1.3Mb]
Uploaded Wednesday, 17 March 2021 by Administrator
Regnskap 2020 Revisors beretning og Budsjett 2021.pdf [441.16Kb]
Uploaded Wednesday, 17 March 2021 by Administrator
Styrets Forslag Medlemskontigent.pdf [513.19Kb]
Uploaded Wednesday, 17 March 2021 by Administrator
Organisasjonsplan for BK Svømming Rev 15 03 2021.pdf [1.11Mb]
Uploaded Wednesday, 17 March 2021 by Administrator
Valgkomiteens innstilling.pdf [584.24Kb]
Uploaded Wednesday, 17 March 2021 by Administrator
Styrets Innstilling Ny Valgkomite.pdf [252.84Kb]
Uploaded Wednesday, 17 March 2021 by Administrator