Innkalling til årsmøte i BK-Svømming

Til medlemmene i BK-Svømming

 

Styret innkaller herved til årsmøte i BK-Svømming.

Årsmøtet avholdes onsdag den 24.03.2021 kl.: 18:30 – 20:30 i Kafeen i Kongsberg Idretts- og Svømmehall, Glabakk 14, 3611 Kongsberg og/eller digitalt; avhengig av COVID-19 restriksjoner.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 10.03.2021 til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller BK-Svømming, PB 71, 3602 Kongsberg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på BK-Svømming sin hjemmeside: http://bksvomming.no/.

 

NB!

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i BK-Svømming

Attachments

Årsmøte 2021 Innkalling.pdf [105.59Kb]
Uploaded 2 weeks ago by Administrator
Lovnorm for BK Svømming.pdf [160.99Kb]
Uploaded 2 weeks ago by Administrator