Innkalling til årsmøte i BK-Svømming

Til medlemmene i BK-Svømming

 

Styret innkaller herved til årsmøte i BK-Svømming.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 22.03.2022 kl.: 18:30 – 20:30 i Kafeen i Kongsberg Idretts- og Svømmehall, Glabakk 14, 3611 Kongsberg og/eller digitalt; avhengig av COVID-19 restriksjoner.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 08.03.2022 til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller BK-Svømming, PB 71, 3602 Kongsberg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på BK-Svømming sin hjemmeside: http://bksvomming.no/.

 

NB!

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i BK-Svømming

Attachments

00 Årsmøte 2022 Innkalling.pdf [139.73Kb]
Uploaded Friday, 28 January 2022 by Administrator
0 Årsmøte 2022 Saksliste doc.pdf [166.17Kb]
Uploaded Sunday, 06 March 2022 by Administrator
1 Årsmøte 2022 Foretningsorden.pdf [150.77Kb]
Uploaded Sunday, 06 March 2022 by Administrator
4 Organisasjonsplan for BK Svømming Rev 06 03 2022.pdf [446.1Kb]
Uploaded Sunday, 06 March 2022 by Administrator
5 Valgkomiteens innstilling.pdf [171.2Kb]
Uploaded Sunday, 06 March 2022 by Administrator
6 Styrets Innstilling Ny Valgkomite.pdf [139.44Kb]
Uploaded Sunday, 06 March 2022 by Administrator
202203180704 2 Årsberetning 2021 Rev .pdf [430.46Kb]
Uploaded Friday, 18 March 2022 by Administrator
2 Balanse 31 12 21.pdf [22.52Kb]
Uploaded Tuesday, 22 March 2022 by Administrator
2 BK Årsregnskap 2021 med noter.pdf [486.82Kb]
Uploaded Tuesday, 22 March 2022 by Administrator
2 Resultat 31 12 21.pdf [44.01Kb]
Uploaded Tuesday, 22 March 2022 by Administrator
2 Revisjonsberetning BK svømming 2021.pdf [175.73Kb]
Uploaded Tuesday, 22 March 2022 by Administrator