Styringsdokumenter

Denne siden inneholder en oversikt over styrende dokumenter. Disse dokumentene eksisterer for at klubben skal drives i henhold til lovverk, utvikle seg innenfor de verdier som vi verdsetter, og med kontinuitet som sikrer bærekraft over lang tid mest mulig uavhengig av personer som til en hver tid ivaretar verv og funksjoner.

Dokument

Beskrivelse

Lov for BK-Svømming

Vedtektene for BK-Svømming. Loven er basert på lovnormen fra Norges Idrettsforbund vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011 og med et tillegg som omhandler tilhørighet til idrettsalliansen IL Bergkameratene. Vedtatt årsmøtet 2016.

  

 

Organisasjonsplan

Innholder viktige opplysinger om struktur og funksjoner som er nødvendig for at organisasjonen skal kunne fungere som et idrettslag i henhold til NIF sine lover og regler. Dokumentet inneholder en oversikt over hvor det videre planverket er å finne. Organisasjonsplanen er under oppdatering.

  

 

Etiske retningslinjer

Formålet med retningslinjene er å synliggjøre BK-Svømmings forventninger til personlig fremferd og oppførsel for alle som er direkte eller indirekte involvert i klubbens aktiviteter (medlemmer, trenere, instruktører, tillitsvalgte, foreldre og foresatte). Vedtatt Årsmøtet 2013.

  

 

Roller

Sier noen om det vi forventer av de ulike rollene som fungerer i organisasjonen og hvordan vi gjennom trygghet og respekt for hverandre gjør hverandre gode. Vedtatt Årsmøtet 2013.

  

 

Strategiplan

Plan som inneholder målsetninger og tiltak for organisasjon, sportslig utvikling,  anlegg, miljø, økonomi og utvalgte satsingsområder. Planen er nevnt på årsmøte 2016 og foreslått utlagt på disse sidene.

  

 

Handlingsplan

Handlingsplanen for 2016 er grunnlaget for et systematisk og planlagt arbeid for å nå målene for 2016. Alle mål har tidsramme, en ansvarlig og er mulig å gjennomføre innen tidsfristen. Planen skal brukes aktivt som styringsredskap av Styret, Sportslig Utvalg og trenere gjennom året. Planen er nevnt på årsmøtet 2016 og foreslått utlagt på disse sidene.

 

 

Visjon

Dokumentet definerer hvem vi er og hva vi ønsker å oppnå. Vedtatt Årsmøtet 2013.

Attachments

BK Svømming Etiske retningslinjer [110.52Kb]
Uploaded Monday, 30 November 2020 by Administrator
BK Svømming Strategiplan 2016 2021 [119.54Kb]
Uploaded Monday, 30 November 2020 by Administrator
BK Svømming Visjon [104.43Kb]
Uploaded Monday, 30 November 2020 by Administrator
Handlingsplan [547.67Kb]
Uploaded Monday, 30 November 2020 by Administrator
202404020653 4a 2024 03 20 Lovnorm for BK Svømming.pdf [141.77Kb]
Uploaded Tuesday, 02 April 2024 by Administrator