Denne siden inneholder en oversikt over styrende dokumenter. Disse dokumentene eksisterer for at klubben skal drives i henhold til lovverk, utvikle seg innenfor de verdier som vi verdsetter, og med kontinuitet som sikrer bærekraft over lang tid mest mulig uavhengig av personer som til en hver tid ivaretar verv og funksjoner.